14 October 2021

Extindere certificat sistem de management integrat

Extindere certificat sistem de management integrat

Având în vedere că am făcut următorul pas în dezvoltarea pe termen mediu și lung, bifand următorul obiectiv propus pentru anul 2021 și anume a obținut în dată de 21.10.2021 licență pentru efectuarea serviciului de transport feroviar nr. LTF 37 și că actionarii societății au că obiectiv principal crearea unei structuri care să aibă că rezultat clienți statisfacuti, angajați satisfăcuți, sistem de management de siguranță (toate pe același palier de importantă), prin care care să gestionăm toate riscurile:

  • aferente secţiilor de circulaţie şi, atunci când este cazul, liniilor ferate industriale/zonelor de manevră pe care urmează să efectuam serviciile de transport feroviar şi operațiunile de manevră feroviară
  • aferente personalului utilizat pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar şi a operațiunilor de manevră feroviară.
  • aferente utilizării vehiculelor feroviare cu care urmează să efectuam serviciile de transport feroviar şi operațiuni de manevră feroviară,

societatea a demarat construirea sistemului de management de siguranță, propriu, în vederea obținerii certificatului unic de siguranță și a extins certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă pentru următoarele operațiuni:

  • reparații defecte accidentale la vagoanele de marfă
  • transporturi de marfă pe calea ferată și activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară)