15 December 2021

Certificare ERI pentru functia de intretinere vagoane de marfa cu echipa mobila

Certificare ERI pentru functia de intretinere vagoane de marfa cu echipa mobila

Pentru diversificarea serviciilor oferite dar si pentru a-si asigura reparatiile accidentale la parcul de vagoane cu care va opera in viitor, Global Rail Solutions a avut ca obiectiv certificarea activitatii de reparatii defecte accidentale la vagoanele de marfa, cu personal si dotari proprii, la standarde ridicate care sa ofere siguranta si calitatea transporturilor proprii si ale clientilor . Organizatia si-a propus sa efectueze si reparatii accidentale pentru terti, la cel putin aceleasi standarde de calitate ca pentru vagoanele cu care va opera. Astfel in data de 21.10.2021 ASFR a avizat Specificatia tehnica – Reparatii defecte accidentale (DA) la vagoanele de marfa – cod CS-DA-01/2021, iar in data de 16.12.2021 a obtinut certificarea ca entitate responsabila cu intretinerea (ERI) pentru functia de intretinere vagoane de marfa cu atelier mobil pentru vagoanele cu care opereaza GRS dar si pentru celelalte parti interesate (proprietari de parc sau detinatori) detinand in acest sens certificatul RO/32/0021/0043.